Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

90-ээс дээш хоногоор оршин суух үндэсний виз

Deutsches Visum

Deutsches Visum, © webteam

нийтлэл

90 дээш хоногоор Германд оршин суух виз

Үндэсний визийн мэдүүлгэнд бэлдэх

Герман Улсад 90-ээс дээш хоногоор оршин суух, ажил хөдөлмөр эрхлэх, германы их/дээд сургууль, хэлний курсэд суралцах бол үндэсний виз мэдүүлэх ёстой.

90-ээс дээш хоногийн үндэсний виз мэдүүлсэн тохиолдолд Германд дахь Гадаадын харьяат иргэдийн газраас (Ausländerbehörde) зөвшөөрөл авдаг. Энэхүү зөвшөөрөл авах ажиллагаа зарим тохиолдолд хэдэн сараар үргэлжлэх нь бий.

  •  Үндэсний визийн мэдүүлгийг 2 хувь бөглөх.  маягтыг татаж авах
  • Та визийн мэдүүлэгт шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн гүйцэд байгаа эсэхийг сайтар шалгаарай. Бүрэн бус визийн мэдүүлэг татгалзах шалтгааны нэг гэдгийг анхаарна уу.Үндэсний визийн түгээмэл төрлүүд, тэдгээрт ямар бичиг баримт бүрдүүлэх тухай мэдээллийг та доорх санамж бичгүүдээс авна уу. Доорх төрлүүдээс өөр зорилгоор үндэсний виз мэдүүлэх бол визийн хэлтсийн зөвлөгөөний цагаар ирж уулзана уу.

Au-Pair-Хүүхэд асрагчаар ажиллах

Их/Дээд сургуульд суралцах

Хэлний курсэд сурах

Суралцах үеийн амьжиргааны баталгаа

Гэр бүл дээрээ нүүж очих

Германд гэр бүлээ бүртгүүлэх

Герман хэлний мэдлэг

Үндэсний визийн хураамж

Даатгал

Виз мэдүүлэх

Виз мэдүүлэхийн тулд та ЭСЯ-ны визийн хэлтэст  тохирсон цагтаа өөрийн биеэр хүрэлцэн ирэх хэрэгтэй. Визийн мэдүүлэг өгөх цагт ирэхдээ бичиг баримтаа гүйцэд өгч, төлбөрөө төлөх ба Таны аяллын тухай ЭСЯ-ны ажилтны тавьсан асуултад хариулна. Түүнчлэн энэ үеэр таны хурууны хээг авна.

Визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх

ЭСЯ Таны визийн мэдүүлгийг шалган шийдвэр гаргахдаа визийн мэдүүлэг эрх зүйн шалгуурыг хангах эсэхийг хянаж үзнэ. Бүрэн гүйцэд болсон шенгений визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэхэд 6-8 долоо хоног орчим хугацаа шаардлагатай. Визийн мэдүүлгийн цшийдвэр гармагц ЭСЯ-наас утсаар мэдэгдэнэ. Визийн мэдүүлгийг боловсруулж байх хугацаанд явцын талаарх асуултад хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд хариу өгөх боломжгүйг ойлгоно уу. Зөвхөн виз мэдүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч эсхүл виз мэдүүлэгчээс бичгээр итгэмжлэгдсэн хүнд мэдээлэл өгнө.

Паспорт буцаан авах

Зарчмын хувьд та паспортаа өөрийн биеэр ирж авах ёстой. Өөрөө биечлэн авах боломжгүй тохиолдолд паспортаа авахуулахаар итгэмжлэгдсэн бие төлөөлөгчид үүрэг даалгавар өгч болно. Үүний тулд та доорх итгэмжлэлийг виз мэдүүлэхдээ өгсөн байх хэрэгтэй.

итгэмжлэлийн маягт

Татгалзсан хариу авсан бол

Татгалзсан хариуг ЭСЯ бичгээр өгнө. Энэхүү татгалзсан хариунд шалтгааныг дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг. Та дахиад хэдийд ч бичиг баримтаа бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн шинээр виз мэдүүлэх боломжтой.

Паспортаа авахдаа анхаарах зүйлс

 Элчин сайдын яамнаас гарахаасаа өмнө Танд олгосон визийн наалт дээрх бичвэрүүд зөв эсэхийг заавал шалгаарай. Ялангуяа эцэг эхийн ба өөрийн нэр, зорчих улс, эхлэх дуусах хугацаа, байх хоногийн тоо, хилээр нэвтрэх тоо болон паспортын дугаар зэрэг нь зөв бичигдсэн эсэхийг сайтар шалгана уу. Ямар нэгэн тоо, хугацаа, нэр буруу байх аваас нэн даруй ЭСЯ-ны ажилтанд мэдэгдээрэй. Шалгаж нягтлаагүйгээс үүдэх хожмын үр дагавар, ямар нэгэн санхүүгийн хохирлыг ЭСЯ хариуцахгүй.

Үндэсний визтэй хүн Герман Улсад нэвтэрсэнээс хойш тухайн хотын иргэний бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх хэрэгтэй. Мөн оршин суух зөвшөөрлөө сунгуулахад Гадаадын харьяат иргэдийн газартай цаг тохирох шаардлагатай. Үндэсний буюу оршин суух виз нь Шенген-визийг давхар агуулдаг учраас Шенгений гэрээний орнуудад хагас жилдээ дээд тал 90 хоног зорчих боломжтой юм.

эхлэл рүү очих