Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

90-ээс дээш хоногоор оршин суух үндэсний виз

Deutsches Visum

Deutsches Visum, © webteam

нийтлэл

90 дээш хоногоор Германд оршин суух виз

Үндэсний визийн мэдүүлгэнд бэлдэх

Герман Улсад 90-ээс дээш хоногоор оршин суух, ажил хөдөлмөр эрхлэх, германы их/дээд сургууль, коллеж, хэлний курсэд сурах бол үндэсний виз мэдүүлэх ёстой.

Үндэсний визийн түгээмэл төрлүүд, тэдгээрт ямар бичиг баримт бүрдүүлэх тухай мэдээллийг Та дараах заавруудаас уншина уу. Өөр төрлийн үндэсний виз мэдүүлэх бол ЭСЯ-ны Визийн хэлтэсээр лхагва гарагт 14-16 цагийн хооронд ирж зөвлөгөө авах боломжтой.


VIDEX-үндэсний визийн мягт - бүрэн гүйцэд бөглөөд 2 хувь хэвлэж гаргана

Их/Дээд сургуульд, Хэлний бэлтгэл, Коллежид сурах

Хэлний курсэд сурах

Хүүхэд асрагчаар ажиллах (Au-Pair)

Сайн дурын ажил хийх (Freiwilligendienst)

Blaue Karte EU

Гадаадад эзэмшсэн мэргэжлийг Герман Улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх

Мэргэжил эзэмших сургалт хайх

Ажлын байр хайх

Хосолсон мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах

Дээд боловсролтой хүн мэргэжилээрээ ажиллах

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis  Zusatzblatt-A Герман дахь ажил олгогчийн бөглөх албан маягтууд

Гэрлэлтээ Германд бүртгүүлэх

Гэр бүл дээрээ нүүж очих

Насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эх рүүгээ нүүж очих

Дахин нэвтрэх


Виз мэдүүлэх

Виз мэдүүлэхийн тулд Та ЭСЯ-ны визийн хэлтэст тохирсон цагтаа биечлэн ирнэ. Визийн мэдүүлэгт зориулж бүрдүүлсэн бичиг баримтаа өгч, төлбөрөө төлөх ба Таны визийн мэдүүлгийн зорилгын талаар ЭСЯ-ны ажилтан асуувал хариулах үүрэгтэй. Түүнчлэн энэ үеэр Таны хурууны хээг авна.

Визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх

ЭСЯ Таны визийн мэдүүлгийг шалган шийдвэр гаргахдаа эрх зүйн шалгуурыг хангах эсэхийг хянаж үзнэ. Бүрэн гүйцэд болсон үндэсний визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэхэд 6-8 долоо хоног орчим хугацаа шаардлагатай. Визийн мэдүүлгийн шийдвэр гармагц ЭСЯ-наас утсаар мэдэгдэнэ. Визийн мэдүүлгийг боловсруулж байх хугацаанд явцын талаарх асуултад гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөх боломжгүй. Зөвхөн виз мэдүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч эсхүл виз мэдүүлэгчээс бичгээр итгэмжлэгдсэн хүнд мэдээлэл өгнө.

Паспорт буцаан авах

Зарчмын хувьд та паспортаа өөрийн биеэр ирж авах ёстой. Өөрөө биечлэн авах боломжгүй тохиолдолд паспортаа авахуулахаар итгэмжлэгдсэн бие төлөөлөгчид үүрэг даалгавар өгч болно. Үүний тулд та доорх итгэмжлэлийг виз мэдүүлэхдээ өгсөн байх хэрэгтэй.

итгэмжлэлийн маягт

Татгалзсан хариу авсан бол

Татгалзсан хариуг ЭСЯ бичгээр өгнө. Энэхүү татгалзсан хариунд шалтгааныг дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг. Та дахиад хэдийд ч бичиг баримтаа бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн шинээр виз мэдүүлэх боломжтой.

Паспортаа авахдаа анхаарах зүйлс

 Элчин сайдын яамнаас гарахаасаа өмнө Танд олгосон визийн наалт дээрх бичвэрүүд зөв эсэхийг заавал шалгаарай. Ялангуяа эцэг эхийн ба өөрийн нэр, зорчих улс, эхлэх дуусах хугацаа, байх хоногийн тоо, хилээр нэвтрэх тоо болон паспортын дугаар зэрэг нь зөв бичигдсэн эсэхийг сайтар шалгана уу. Ямар нэгэн тоо, хугацаа, нэр буруу байх аваас нэн даруй ЭСЯ-ны ажилтанд мэдэгдээрэй. Шалгаж нягтлаагүйгээс үүдэх хожмын үр дагавар, ямар нэгэн санхүүгийн хохирлыг ЭСЯ хариуцахгүй.

Үндэсний визтэй хүн Герман Улсад нэвтэрсэнээс хойш тухайн хотын иргэний бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх хэрэгтэй. Мөн оршин суух зөвшөөрлөө сунгуулахад Гадаадын харьяат иргэдийн газартай цаг тохирох шаардлагатай. Үндэсний буюу оршин суух виз нь Шенген-визийг давхар агуулдаг учраас Шенгений гэрээний орнуудад хагас жилдээ дээд тал 90 хоног зорчих боломжтой юм.

эхлэл рүү очих