Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

1. Виз олгох тухай

Европын Комиссоос 2020.03.16-нд гаргасан 115 тоот мэдэгдлийн дагуу одоогийн байдлаар дараах тохиолдолд виз олгох боломжтой:

- Эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, судлаачид, асаргааны ажилтан
- Хилээр тогтмол нэвтрэх ажлын шаардлагатай ажилтан, ачаа тээврийн жолооч болон бусад онцгой шаардлагатай салбарын ажилтан (нислэгийн баг г.м)
- Дипломат ажилтнууд, олон улсын байгууллагын ажилтнууд, цэргийн албан хаагчид, хүмүүнлэгийн тусламжийн ажилтнууд, хүмүүнлэгийн чиглэлээр ажил үүрэг гүйцэтгэж буй ажилтнууд
- Дамжин өнгөрөх зорчигчид (иргэний эрх зүйн туслалцааны хүрээнд эх орон руугаа буцаж буй зорчигчид мөн хамаарна)
- Гэр бүлийн хүндэтгэх шалтгаанаар зорчих иргэд
- Олон улсын хамгаалалт шаардлагатай эсвэл хүмүүнлэгийн бусад шалтгаанаар зорчих иргэд

мөн

•    Гэр бүл дээрээ нүүж очих виз мэдүүлэх тохиолдолд
•    Мэргэжлийн боловсон хүчнээр ажиллахаар виз мэдүүлэх тохиолдолд:
- Гадаадын мэргэжлийн боловсон хүчин ажиллуулах тухай хуульд заасны дагуу тодорхой ажлын байр санал болгосон бөгөөд үүнийгээ ажил олгогчийн тодорхойлолтоор (Холбооны хөдөлмөрийн товчооны тодорхойлолт) нотолж байгаа мэргэжлийн боловсон хүчин
- Эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачид

-Тусгай мэргэжлийн болон удирдах түвшний мэргэжилтэн, ICT ажил эрхлэлт
- Удирдах түвшний мэргэжилтэн
- Мэдээллийн технологийн мэржилтэн
- Олон нийтийн онцгой ашиг сонирхолтой холбоотой хөдөлмөр эрхлэлт

Герман улсад заавал биечлэн байх шаардлагатайг нотлох (хөдөлмөрийн гэрээнд энэ тухай заасан байх). Тухайн хөдөлмөр эрхлэлт нь эдийн засагт шаардлагатай, цаг хугацааны хувьд хойшлуулах боломжгүй бөгөөд гадаадаас гүйцэтгэх боломжгүйг нотлох нь (ажил олгогчийн тодорхойлолт) виз олгох гол шалгуур нөхцөл. Эдийн засагт шаардлагатай хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг нь  Герман улсын эдийн засаг, дотоод зах зээлийг хэлж байгаа болно. Холбогдох бичиг баримтаа биедээ авч явах бөгөөд хилээр нэвтрэх үед хилийн хянан шалгах байгуллагын ажилтанд үзүүлнэ.

•    Германы их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт гадаадаас хамрагдах боломжгүй оюутнууд. Үүнд их, дээд сургуульд элсэн сурах  зөвшөөрөл авсан бүх оюутнууд хамаарна (Их, дээд сургуульд суралцахаас өмнөх хэлний бэлтгэл болон дадлага сургалт мөн хамаарна). Их, дээд сургуульд элсэн сурах зөвшөөрөл байхгүй, зөвхөн хэлний курсэд сурсаны дараа үргэлжлүүлэн их дээд сургуульд сурах эсэхээ шийдэх бол хилээр нэвтрүүлэхгүй. Оюутнууд „C“ төрлийн визээр зорчих боломжгүй. Заавал биечлэн хүрэлцэн ирэх шаардлагатайг их, дээд сургуулийн тодорхойлолтоор баталгаажуулна (И-Мэйлээр авсан байж болно). Энэхүү тодорхойлолтыг хилээр нэвтрэх үед хилийн шалганд мөн үзүүлнэ.  

2. Герман улс руу нэвтрэх хязгаарлалт

Монгол Улсаас ирж буй зорчигчид нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Герман Улсын хилийг нэвтрэх болзол, нөхцөлд нийцсэн бичиг баримттай бол хилээр нэвтрэн орох боломжтой. 

Герман улсын хилээр нэвтрэн орох хязгаарлалт Таны аль орноос ирж буйгаас хамаарна. Тиймээс Та ямар улсаас ирж буйгаас хамааран үйлчлэх тодорхой мэдээллийг Холбооны Дотоод хэргийн яамны (BMI)-ны цахим хуудаснаас авна уу.

Зарчмын хувьд дараах улс орнуудаас ирэх зорчигчид хилээр нэвтрэн орох боломжтой:

  • Европын Холбооны гишүүн орнууд
  • Шенгений гэрээнд нэгдсэн орон: Исланд, Норвеги, Швейцарь, Лихтэнштейн
  • Их Британи
  • Европын Холбооны халдвар судлалын үнэлгээнд үндэслэн зөвшөөрөгдсөн бусад улс

Бусад улсаас ирэх зорчигчид зөвхөн онцгой тохиолдолд хилээр нэвтрэх боломжтой. Ингэхдээ зайлшгүй зорчих шаардлагатай байх гэсэн гол шалгуурт нийцсэн аяллын зорилго болон түүнийгээ нотлох баримт, баталгааг үзүүлнэ.

3. Герман улс руу нэвтэрсний дараа баримтлах тусгаарлалтын журам

Гадаад орнуудаас ирсэн зорчигчид өөрийгөө 14 хоног гэртээ тусгаарлах үүрэг хүлээнэ.

Хэрэв Та Герман улсын хилээр нэвтэрхээс өмнөх  сүүлийн 14 хоногт эрсдэлтэй бүс нутагт зорчсон бол дараах үүргийг хүлээнэ:

  • Хилээр нэвтэрсний дараа зорьсон газраа шууд очих;
  • Гэртээ өөрийгөө тусгаарлах;
  • Е-Мэйл эсвэл утсаар Эрүүл мэндийн газар зэрэг тухайн оршин суух газрынхаа зохих байгууллагуудад бүртгүүлэх.

Дамжин өнгөрөх (Транзит)

Дамжин өнгөрөх үед гэрийн тусгаарлалтын дэглэм хамаарахгүй. Та харин Герман улсаас шууд гарч  эцсийн зорилго орон руугаа аяллаа үргэлжлүүлэх үүрэгтэй.

эхлэл рүү очих