Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Улаабаатар хот дахь Германы Эрдмийн Солилцооны Алба - DAAD

нийтлэл

Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны Монгол дахь төлөөлөгч нар Герман улсад Их, Дээд сургуульд суралцах, тэтгэлэгт сургалтанд хамрагдах болон бусад  асуудлаар Таныг хүлээн авч зөвлөгөө өгч  байна.

Улаабаатар хот дахь Германы Эрдмийн Солилцооны Алба - DAAD

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба-DAAD нь германы их, дээд сургуулиудын олон улсын харилцааг оюутан, эрдэмтэн болон олон улсын хөтөлбөр, төслүүдээр гадаад дахь үйл ажиллагааг дэмждэг байгууллага юм.

Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны Монгол дахь төлөөлөгч нар Герман улсад Их, Дээд сургуульд суралцах, тэтгэлэгт сургалтанд хамрагдах болон бусад  асуудлаар Таныг хүлээн авч зөвлөгөө өгч  байна.

Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны талаар дэлгэрэнгүй шинэлэг мэдээллийг: DAAD Lektorate Mongolei гэсэн Facebook хаягаар үзэх боломжтой.

эхлэл рүү очих