Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээллийн талаар санал өгөх маягт

Бэрхшээлийн талаар мэдэгдэх

Та доорх маягтыг ашиглан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээллүүд нь шаардлагад нийцэхгүй байгаа талаар  бидэнд мэдэгдэж болно.
Тулгарсан бэрхшээлийн талаар аль болох дэлгэрэнгүй бичих хэрэгтэй. Дэлгэрэнгүй тайлбар  бичиж илгээсэн Таны маягт бидэнд бэрхшээлтэй гэж үзэж байгаа мэдээллийн интернэтэд байгаа байршлыг зааж өгөх болно. 

Та мөн германы дохионы хэлийг ашиглан бэрхшээлтэй гэж үзэж байгаа мэдээллийн талаар холбогдож болно. Энд германы дохионы хэлээр ярих шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу.

Холбоо барьж буй хүний мэдээлэл:

Хувь хүний мэдээллийг хадгалах тухай*
эхлэл рүү очих