Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Гааль

Zollabzeichen auf einer grünen Jacke

Deutsches Zollabzeichen, © Bundeszollverwaltung

нийтлэл

Гаалийн журам

Европын Холбооны Улсуудад зорчихдоо 10.000 буюу түүнээс дээш хэмжээний Еврог бэлнээр авч явбал 2007 оны 6-р сарын 15-наас эхлэн мэдэгдэх ёстой болсныг анхаарна уу. Аялалын чекийг мөн бэлэн мөнгөнд тооцно.


ХБНГУ-ын хилээр нэвтрэхдээ авч яваа  бэлэн мөнгөө германы гаалийн гаүарт мэдэгдэх үүрэгтэй. ЕХ-ны бусад гишүүн оронд зорчихдоо бэлэн мөнгөө тухайн орны холбогдох байгууллагад бүртгүүлнэ.

Бүртгүүлээгүй тохиолдолд их хэмжээний буюу 1 сая хүртэлх Еврогийн торгууль ноогдуулна.

Герман Улсын гаалийн дүрэм журмын болон бөглөх маягтийг Та доорхи вэб хуудсаас герман, англи хэлээр авч болно.


гаалийн журам

эхлэл рүү очих