Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Дээд боловсролын хяналтын алба - APS

нийтлэл

Холооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Элчин сайдын яам, Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны (DAAD) харъяа Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - ДБХА (APS) нь германы их, дээд сургуульд суралцах хүсэлтэй Монголын Улсын их, дээд сургуульд суралцагч болон төгсөгчдийн баримт ыичгийг шалгах, эрдмийн чадварыг тогтоох байгууллага юм.

2019 оны 3 дугаар сарын 1-нээс ДБХА үйлчилгээний хураамж дараах байдлаар өөрчлөгдөж байна:

М - Журам: 500.000 ₮ (2019-02-28 хүртэл 300.000 ₮)

М - Журмын ярилцлагад давтан орох болон бусад журам: 300.000 ₮ (2019-02-28 хүртэл 200.000 ₮)

Нэмэлт 1 гэрчилгээний үнэ: 15.000 ₮ (2019-02-28 хүртэл 10.000 ₮)

 (10 гэрчилгээг нэмж авах боломжтой)


Ажиллах хуваарь: Баасан гарагт 09:00 – 10:30 цаг

Утсаар мэдээлэл өгөх: Лхагва гарагт 14:00 – 17:00 цаг (99225839)

Холбоо тогтоох

Санамж бичиг, маягт, итгэмжлэлийг  татаж  авах

хамааралтай агуулгууд

эхлэл рүү очих